Goorn

Cena

Cena zakázky se stává z dodávky a montáže přístroje(ů) GOORN, prvního měření vlhkosti ve stavebních konstrukcí, které se provádí vždy současně s dodávkou přístroje a je prováděno ve dvou zvolených měřících místech, druhé měření vlhkosti ve stavebních konstrukcí, které je prováděna na stejných měřících místech, jako bylo provedeno první měření a je realizováno nejdříve ve čtvrtém měsíci od instalace a uvedení systému GOORN do provozu nejdéle však do jednoho roku. Bezplatný servis po dobu dvou let.

První část ceny díla ve výši 55% z celkové ceny zakázky je hrazena na základě uzavřené smlouvy do 14-ti dní od instalace přístroje GOORN do objektu.
Druhá část ceny díla ve výši 45% z celkové ceny zakázky je hrazena do 14-ti dní po druhém měření vlhkosti na základě uzavřené smlouvy a pouze v případě, kdy objednatel nevyužije možnosti odstoupení od smlouvy.

Cena zakázky vychází z velikosti a členitosti objektu do kterého je systém GOORN instalován a proto je vždy individuální. Za účelem vypracování cenové nabídky provádí naši technici bezplatné a nezávazné konzultace u všech zájemců o náš systém.
Pro konkrétní nabídku nás neváhejte kontaktovat.

Máte zájem o bezplatnou a nezávaznou konzultaci?

Vyplňte náš dotazník

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016... (více informací)